همکارارسال رمز عبور در صورتی که رمز عبور را فراموش کرده اید ، ایمیل خود را وارد کنید تا رمز عبور به ایمیل شما ارسال گردد. 
رمز عبور کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی برای سال 1396 به 1234 تغییر یافته است. همچنین ثبت ایمیل الزامی می باشد.
نسخه : 22 - 06 - 95